Викладацький склад


Угринюк Василь Миколайович, завідувач кафедри
кандидат філологічних наук, доцент
В 1973 році вступив на навчання до Чернівецького національного  державного університету ім. Юрія Федьковича на факультет іноземних мов (спеціальність німецька мова і література). З 1980 по 1986 рік працював у нацональному університеті нафти і газу на кафедрі іноземних мов. З березня 1986 року працює в Прикарпатському національному університеті, спочатку на факультеті іноземних мов, а з 2003 року – на факультеті туризму. З 1990 до 1993 року навчався в аспірантурі Чернівецького національного державного університету ім. Юрія Федьковича.
У грудні 1993 року захистив у Київському  національному лінгвістичному університеті  кандидатську дисертацію на тему “Типологія вмотивованості фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові” за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови.
Вовчок Ярослав Васильович
кандидат педагогічних наук, доцент
У 2005 році з відзнакою закінчив магістратуру факультету романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та отримав кваліфікацію «філолог, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури».
У 2006 році прийнятий на посаду асистента кафедри іноземних мов і країнознавства факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2010 аспірант кафедри дошкільної педагогіки ПНУ.  У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».
Читає курси англійської мови в Українсько-Канадському Бізнес Центрі SBEDIF (м. Івано-Франківськ), позаштатний перекладач Державної нотаріальної кoнтори №1 в м. Івано-Франківську.  Здійснював короткострокові переклади для місії ОБСЄ в Україні. Науково-педагогічне стажування – Істонський державний коледж, США (2008).
Гритчук Галина Василівна
кандидат психологічних наук, доцент
У 2005 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Мова та література (німецька)». У 2004 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю “Психологія”. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» на тему «Гендерні уявлення як чинник формування індивідуального життєвого стилю в юності».
Основні етапи педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації: 01.09.2005 р. – 01.07.2006 р. – асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 01.09.2006 р. – 05.09.2007 р. – викладач кафедри загально-економічних та гуманітарних дисциплін Тернопільського державного економічного університету (Івано-Франківський інститут менеджменту); 06.09.2007 р. – 22.12.2009 р. – викладач кафедри іноземних мов і країнознавства Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 22.12.2009 р. – по теперішній час – доцент кафедри іноземних мов і країнознавства факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Заступник директора з виховної роботи Інституту туризму.
Наукові та методичні стажування: Гумбольдський університет, Німеччина (2008); учасник проекту WeNet TEMPUS, Україна – Німеччина – Італія – Грузія (2010-2012). Сфера наукових зацікавлень: міжкультурна комунікація, розвиток іншомовної комунікативної компетенції, гендерні дослідження.
Іванів Романа Олексіївна
асистент
В 2002 році вступила у Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника на факультет романо-германської філології. В 2007 році закінчила університет, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобувши кваліфікацію філолога, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.
З 2007 року була прийнята на посаду асистента кафедри іноземних мов та країнознавства факультету туризму Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, де працює по сьогоднішній день. Працює над написанням кандидатської дисертації.

Копчак Лілія Василівна
старший викладач
У 1981р. закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. Василя Стефаника, факультет іноземних мов за спеціальністю англійська (німецька) мова.
Місце і періоди роботи в навчальних закладах різних рівнів акредитації: 1981-1982рр. – вчитель англійської мови Репужинецької СШ, Заставнівського району, Чернівецької області. 1982-1985рр. – вчитель англійської мови Добровлянської восьмирічної школи, Заліщицького району, Тернопільської області. 1985-2005рр. – викладач англійської і німецької мов Заліщицького радгоспу-технікуму, а з 1998р. – аграрного коледжу НАУ ім. Євгена Храпливого ІІ-ІІІ рівня акредитації. 2005р. – по даний час – старший викладач англійської мови кафедри іноземних мов і країнознавства факультету туризму Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. 2006р. – по даний час – член редколегії фахового науково-методичного журналу «Гірська школа Українських Карпат».
Сфера наукових зацікавлень: сучасні методи викладання англійської мови для студентів спеціальностей «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа»; актуальні проблеми діяльності сільських шкіл гірських регіонів Українських та зарубіжних Карпат, наукове обґрунтування принципів, змісту, форм і методів роботи гірської школи.

Мащенко Олексадра Василівна
            кандидат філологічних наук, викладач   
 У 2002 році поступила на факультет іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (спеціальність «німецька мова, англійска мова, зарубіжна література»). З вересня 2007 року працює викладачем німецької мови на кафедрі іноземних мов і країнознавства факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
У 2008 році вступила в аспірантуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і в 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Неологізми і оказіоналізми в сучасній німецькій мові” за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови.

Поздняков Олександр Вікторович
кандидат філологічних наук, доцент
У 2004 році з відзнакою закінчив магістратуру факультету романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Мова та література (німецька)» та отримав кваліфікацію «філолог, викладач німецької та англійської мов і зарубіжної літератури». У 2006 році закінчив факультет перепідготовки кадрів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Облік і аудит» та отримав кваліфікацію «бухгалтер-економіст».
У 2004-2005 роках працював асистентом кафедри іноземних мов Інституту менеджменту та економіки «Галицька Академія». У 2005 році прийнятий на посаду асистента кафедри іноземних мов і країнознавства факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, з 2011 року обіймає посаду доцента цієї ж кафедри. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечникова на тему «Номінативні процеси в сучасному німецькому молодіжному слензі (системно-квантитативне дослідження словників і періодичних видань)» за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови.
Наукові інтереси – лексикологія німецької мови, соціолінгвістика.

Познанський Роман Васильович
кандидат філологічних наук, доцент
У 2006 році закінчив факультет романо-германської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та отримав кваліфікацію «філолог, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури».
У 2006 році прийнятий на посаду асистента кафедри іноземних мов і країнознавства факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2010 року – викладач, а з 2015 року – доцент цієї ж кафедри. З 2009 року – аспірант кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.  У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Словотворча спроможність дієслів семантичного поля “аграрне виробництво(рослинництво)” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.
Працює викладачем англійської мови в Українсько-Канадському Бізнес Центрі SBEDIF (м. Івано-Франківськ), позаштатний перекладач американської компанії Softitler, котра займається професійними перекладами субтитрів. Координатор міжнародних проектів із співробітництва між Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника та рядом вищих навчальних закладів США.  Супровід  українських делегацій в якості перекладача до США  та надання усних перекладів для гостей Прикарпатського університету та області. Здійснював короткострокові переклади для місії ОБСЄ в Україні.
Науково-педагогічне стажування – Дальтонський державний коледж, США (2010). Наукові інтереси – словотвір в українській мові, університетська освіта в Україні, США та Великобританії.

Приймак Лілія Богданівна
кандидат філологічних наук, доцент
У 1994 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, факультет іноземних мов, за спеціальністю «вчитель німецької та англійської мов». З 1995 року працювала на посаді перекладача відділу міжнародного співробітництва. З 1997 року – аспірантка кафедри зарубіжної літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Михайло Павлик – літературний критик і перекладач» за спеціальністю 10.01.01 – «Українська література» у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. 2007 року здобула вчене звання доцента кафедри іноземних мов і країнознавства. Стаж педагогічної роботи в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника – понад 20 років.

 

Савчук Надія Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент
У 1993 році поступила в Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника на факультет романо-германських мов. В 1998 році закінчила навчання, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Німецька мова і література» та здобувши кваліфікацію філолога, викладача німецької мови і літератури.
1998-2006 працювала на посаді викладача факультету довузівської підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. З 2006 року була прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов і країнознавства факультету туризму Прикарпатського національного університету В.Стефаника, з 2009 року обіймає посаду доцента цієї ж кафедри. У 2008 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Вивчення оглядових тем в старших класах у середніх загальноосвітніх навчальних закладів» з теорії та методики навчання (українська література) у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
Наукові інтереси – іншомовна підготовка фахівців сфери туризму, багатомовність, методика викладання німецької мови.

Жумбей Маріанна Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Після закінчення школи поступила в Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника на факультет романо-германської філології. В 2005 році закінчила навчання, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)», здобувши кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, німецької мови та літератури.
З 2006 року була прийнята на посаду асистента кафедри іноземних мов та країнознавства факультету туризму Прикарпатського національного університету В.Стефаника, де працює по сьогоднішній день. З  вересня 2018 року – доцент цієї ж кафедри. У 2009 році була закріплена як здобувач за кафедрою філології та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету  імені В. Стефаника для написання дисертаційного дослідження за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти, яке успішно захистила у 2016 році.
Наукові інтереси: іншомовна підготовка майбутніх менеджерів туризму, загальнокультурна компетентність, мультилінгвізм.

Чаграк Наталія Ігорівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Закінчила педагогічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1999), Львівський національний університет імені І. Франка (2005) за спеціальністю «Англійська мова і література», викладач англійської мови і літератури. Закінчила аспірантуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та захистила кандидатську дисертацію.
З 2005 р. – викладач кафедри іноземних мов і країнознавства, з 2007 р. – доцент кафедри іноземних мов і країнознавства факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». З 2012 р. – член Науково-методичної ради університету, з 2014 р. – член Вченої ради Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку, а з 2016 р. – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку (м. Київ).
Наукові та методичні стажування: Куцтаунський університет, США (2006); кафедра германських мов Київського Міжнародного університету (2012); методичні семінари Британської Ради (2009, 2010, 2011), науково-методичні семінари IАTEFL, кафедра англійської філології Державної вищої професійної школи ім. Якуба з Парадижа у м. Гожув Великопольський, Польща (2014). Сфера наукових зацікавлень: розвиток іншомовної комунікативної компетенції, академічна мобільність та університетська освіта в Україні і за кордоном. Автор близько 50 публікацій.

Синітович Маряна Ярославівна
старший лаборант
У 2006 р. закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, отримавши диплом спеціаліста за спеціальністю «англійська, німецька мова та зарубіжна література».
У 2014 році була прийнята на посаду старшого лаборанта у навчально-науковий центр імені Шкрібляка факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, у 2016 переведена на посаду старшого лаборанта кафедри туризмознавства та краєзнавства, а згодом  на посаду старшого лаборанта кафедри  іноземних мов і країнознавства, де продовжує працювати до сьогодні.